Betongdagen 2021

Tack för din anmälan!

Du kommer att få en bekräftelse till den epostadress du uppgivit i anmälan. Hör av dig till admin@betongforeningen.se om den inte kommit fram inom ett par timmar.

Åberopas medlemskap ska det vara gällande och betalt för att Teams-länk ska skickas ut.

Fakturering av deltagaravgifter sker efter att Betongdagen genomförts.

Theme: Overlay by Kaira