Program

Betongdagen 16 november 2023
09:00 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas
Henrik Vinell, ordförande
09:10 Betongsektorns klimatmål
– Vilka är målen, vilka steg tar vi nu och hur ser tidplanen ut?
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
09:30 Betcrete 3.0
– Ett projekt kring implementeringen av cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande
Katarina Malaga, RISE
09:50 Nya bindemedel med lägre klimatpåverkan
– En global utblick
Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group
10:20 Branschnyheter
– Branschinformation från Heidelberg Materials Cement Sverige, Mapei, Hilti och CemVision
10:40 Kaffe och mingel med sponsorer
11:00 Möjligheter med nya bindemedel – vad säger branschen?
Mats Hellström och Henrik Vinell från Betongföreningen samtalar med aktörer som utvecklar nya bindemedel

  Jens Robertsson, Ridgehill
  Stefan Sandelin, Heidelberg Materials Cement Sverige
  Oscar Linderoth, Swerock/Swecem
  Max Larson von Reybekiel
11:30 Armeringens resa mot klimatmålen – En tillverkares berättelse
Torbjörn Brusas, ArcelorMittal
11:50 Kompositarmering – en exposé över alternativa armeringslösningar
Thomas Blanksvärd, Consolis
12:10 Lunch och mingel med sponsorerna
13:10 Prisutdelningar

 • Bästa examensarbete inom betongområdet
 • Swedish Concrete Award 2023
13:30 New binders and MgO-based cements (föredraget hålls på engelska)
Prof. Dr. Barbara Lothenbach, Empa
14:10 Tillsatsmedlens roll för att nå klimatmålen
– Utveckling, implementering och användning
Richard McCarthy, Betongföreningen samtalar med inbjudna tillsatsmedelstillverkare

  Max Haxton, Master Builders Solutions
  Niklas Johansson, Mapei
  Per Davoust, GCP
14:30 Kaffe och mingel med sponsorerna
15:00 ERC – Exposure Resistance Classes
– Europa kraftsamlar med nytt koncept för klimatförbättrad betong
Mikael Hallgren, Tyréns
15:20 Regelverken inom bindemedelsområdet
– Hur matchar regelverken utvecklingen av nya bindemedel?
15:40 Hybridkonstruktioner
– Bättre hållbarhet genom smarta materialkombinationer
Roberto Crocetti, KTH
16:00 Optimering av konstruktioner och materialanvändning
– Programvaror och hjälpmedel
Martin Fröderberg, Tyréns
16:20 Ny rapport möjliggör reduktion av klimatpåverkan
– Betongrapport nr 11: Vägledning för val av exponeringsklass
Anders Lindvall, Thomas Concrete Group
16:40 Sammanfattning av dagen
Richard McCarthy och Henrik Vinell, Betongföreningen
Rulla till toppen