Betongdagen 2021

Program

Webbinarium 11 november 2021

KlockslagProgrampunkt

08:45–09:00 Extrainsatt uppsnack
Vi startar med ett uppsnack kring cementsituationen i Sverige med Malin Löfsjögård, Svensk Betong.
09:00–09:10 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas.
Henrik Vinell, ordförande
09:10–09:30 Vägledning till betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan.
– Ett kommittéarbete inom Betongföreningen i syfte att ta fram nya verktyg.
Mats Klockars Öberg, Egen konsult.
09:30–09:50 Större möjligheter till klimatförbättrad betong och ökat beroende av samspel med AMA i nya SS 137003.
Elisabeth Helsing, RISE
09:50–10:10 Möjligheter vid val av exponeringsklass.
Anders Lindvall, Thomas Concrete
10:10–10:30 Klimatdeklarationer
Martin Erlandsson, IVL
10:30–10:50 Hur utvecklar vi Trafikverkets klimatkrav, klimatkalkyler och klimatbonusar?
Håkan Johansson, Trafikverket
10:50–11:10 Klimatkrav till rimlig kostnad – För en fossilfri Allmännytta.
En vägledning för att ställa klimatkrav i nyproduktion framtagen i samverkan med Sveriges Allmännytta, IVL och Kommuninvest.
Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta
11:10–12:10 Samverkan är nyckeln i Helsingborgshems, NCC:s och Betongindustris arbete med Kvarteret Kungsörnen
Beställaren Björn Ravemark Helsingborgshem
Entreprenören Nilla Olsson, NCC
Betongleverantören Jonas Carlswärd, Betongindustri
12:10–13:10 Lunchpaus
13:10–13:20 Prisutdelningar
Bästa examensarbete inom betongområdet
13:20–14:00 Prisutdelning – Swedish Concrete Award 2021
– Årets pristagare William F Baker är en amerikansk konstruktör som bl a är känd för att ha konstruerat Burj Khalifa.
Föreläsning av årets pristagare
– Concrete and the evolution of the tall building, föreläsningen hålls på engelska.
14:00–14:20 Allmännyttans ramavtal för kombohus.
– Så lyckades vi med innovation i den offentliga upphandlingen
Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta
14:20–14:40 Uppkopplad byggplats
– Nu tar vi nästa steg mot datadrivna beslutsstöd i betongbyggandet
Robert Larsson, Cementa
14:40–15:00 Karbonatisering av betong
– PCR, Product Category Roads
Nadia Al-Ayish, IVL
15:00–15:20 Rivning
– Hur tar man hand om byggnadsdelar i Nederländerna? (föredraget hålls på engelska)
Thies van der Wal, VBI
15:20–15:40 Krossad betong som ballast i ny betong
– Teknik och möjligheter
Madumita Sadagopan, forskare, Högskolan i Borås
15:40–16:00 ReCreate och Återhus
– Två projekt med återanvändning och återbruk av stomelement i betong
Nadine Aschenbach, Codesign och Erik Stenberg, KTH
16:00–16:20 Digitalt studiebesök – Karlatornet i Göteborg
– Programråd Väst
Anders Lindvall, Thomas Concrete
16:20–16:25 Avslutning
Theme: Overlay by Kaira