Program

Betongdagen 3 november 2022
Klockslag Programpunkt
09:00 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas.
Henrik Vinell, ordförande
09:10 Nya bindemedel – vad sker nu och i framtiden?
Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group
09:30 Standardisering inom betongområdet – vilken utveckling sker och när kan ändringar bli verklighet?
Markus Peterson, Svensk Betong
09:50 Nya bindemedel – hur ser marknaden ut?
FutureCem – cement med kalcinerad lera.
Jesper Damtoft, Aalborg Portland

Utveckling av alternativa bindemedel.
Arvid Stjernberg, HeidelbergCement

10:20 Betongens klimatresa – tillbakablick och framtidsutsikter
Mats Emborg, Betongindustri
10:40 Kaffe och mingel med sponsorer
11:10 Byte av bindemedel – konsekvenser när det gäller provning av bindemedel och betong.
Elisabeth Helsing, RISE
11:30 Framtida armeringsmaterial – vilka alternativ kan bli aktuella?
Natalie Williams Portal, RISE
11:50 Vilka krav ställs på konstruktörer vid föreskrivande av betong.

 • Exponeringsklasser
 • 137003:2021
 • ASR

Anders Lindvall

12:10 Lunch och mingel med sponsorerna
13:10 Prisutdelningar

 • Bästa examensarbete inom betongområdet
 • Svenska Betongföreningens Guldmedalj 2022
13:30 Optimerade konstruktioner – miljö, ekonomi och hållfasthet (föredraget hålls på engelska)
Elisa Khouri Chalouhi, RISE
13:50 Klimatguiden – Betongföreningens webbaserade verktyg
Anders Mattson, Strängbetong
14:10 Nya Eurokod 2 – beräkningsmetoder för optimerade och hållbara konstruktioner
Mikael Hallgren, Tyréns
14:30 Kaffe och mingel med sponsorerna
15:00 Återhus – praktiska erfarenheter från Forma, ett pågående projekt om återbruk av tunga byggnadsdelar.
Anna-Clara Ackebo, NCC Building Sverige
15:20 Cementkrisen

 • Uppdatering av läget.
 • Långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning.

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen och Malin Löfsjögård, Svensk Betong

15:40 Prognos över byggkonjunkturen – marknads- och kostnadsutveckling.
Jens Linderoth, Navet
16:20 Paneldebatt: Så här optimerar du din konstruktion.

 • Beställare
  Peter Svensson, Einar Mattson
 • Arkitekt
  Henrik Rundquist, Rundquist arkitekter
 • Konstruktör
  Mikael Hallgren, Tyréns
 • Leverantör
  Jonas Carlsvärd, Betongindustri
 • Entreprenör
  Bill Ögren, ByggVesta
16:40 Sammanfattning av dagen.