09:00-09:10 Betongdagen öppnar och deltagarna välkomnas
Henrik Vinell, ordförande
09:10-09:30 Nyheter i SS 137003: Betong – Användning av EN 206 i Sverige
– Tillsatsmaterial, återanvändning av ballast samt koppling till AMA
Elisabeth Helsing, RISE
09:30-09:50 Hur är sambanden mellan krav på uttorkningstid och hållbarhet?
– RF-krav och kopplingen till AMA
Jonas Carlswärd, Betongindustri
09:50-10:10 Revideringen av Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
– Diskussioner om exempelvis längre referensålder och nya exponeringsmotståndsklasser
Mikael Hallgren, Tyréns
10:10-10:30 Riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner
– Kommittéarbete inom Betongföreningen i syfte att ta fram nya verktyg
Mats Klockars Öberg, Egen konsult
10:30-10:50 Alternativa bindemedel
– En genomgång av forskningen kring alternativa bindemedel
Otto During, RISE
10:50-11:10 Carbon Capture and Storage (CCS)
– Norcem nära en fullskalig lösning för CCS
Kjell Skjeggerud, HeidelbergCement
11:10-11:30 Miljövarudeklarationer (EPD)
– Redogörelse för kommande förändringar i EPD:erna
Nadia Al-Ayish, RISE
11:30-13:00 LUNCH
13:00-13:20 Prisutdelningar
Bästa examensarbete inom betongområdet samt Betongföreningens guldmedalj 2020
13:20-13:40 Så arbetar konstruktören med hållbart byggande
– Att tänka i andra banor och finna nya lösningar
Martin Fröderberg, Tyréns
13:40-14:00 Så arbetar entreprenören med hållbart byggande
– Krav och nya miljöutmaningar för betongen
Åse Togerö, Skanska
14:00-14:20 MHK i Göteborg – en ny stadsdel med hållbarhetsfokus
– Hur minskar vi klimatbelastningen när vi bygger nya stadsdelar i Älvstaden?
Kristian Käll, Älvstranden Utveckling
14:20-14:40 Lokal Färdplan Malmö – ett lokalt initiativ för bygg- och anläggningssektorns klimatomställning
– Hur ser man på materialneutralitet?
Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson
14:40-15:00 Trafikverkets hållbarhetsarbete
– Utmaningar, krav, klimatkalkyler och klimatbonusar
Sven Hunhammar, Trafikverket
15:00-15:20 Svensk vindkraft
– En del av Sveriges energiinfrastruktur
Ylva Tengblad, Svensk Vindenergi
15:20-15:40 Alkalisilikareaktioner (ASR) i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner
– Redogörelse för ny Betongrapport nr 18
Karin Appelquist, Ramboll
15:40-16:00 BETCRETE – Klimatneutral cement- och betongindustri
– Vinnovaprojekt med syfte att utarbeta strategier för klimatneutralitet
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
16:00 Avslutning