Betongdagen 2021

För dig som ännu inte är medlem!

Enskilt medlemskap i Betongföreningen kostar 280 kr per år. Studenter betalar 50 kr och är du under 30 år är medlemskapet kostnadsfritt. Skicka in din ansökan här »

Om du hänvisar till korporativt medlemskap anmäler du dig med den epostadress du har i det korporativa företag du arbetar hos.

Theme: Overlay by Kaira