Föreläsar­presentationer

Betongdagen 2019 – Betongföreningens årliga branschdag

BETONGDAGEN 21 NOV 2019

Föreläsarpresentationer

Här presenteras efterhand årets föreläsare.

Det finns möjligheter att bygga bärverk som kräver mindre underhåll och som håller längre.

Det säger Björn Täljsten som är professor inom konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Jag ska tala om: Alternativ till konventionell armering möjliggör lägre klimatbelastning.

Något intressant i detta är: Det blir allt viktigare att ta hand om vårt byggda bestånd, både ur miljö- och kostnadshänseende. Vi vet i dag genom bl.a. fullskaleförsök att bärverk ofta kan bära betydligt mer än de är dimensionerande för, vilket kan medföra att större nyttjandegrader kan tillåtas. Vi vet också att traditionell stålarmering korroderar och att detta många gånger leder till omfattande underhållsåtgärder och begränsade livslängder. För bärverk som vi bygger idag finns möjligheter att ersätta stålarmering med icke metallisk armering, s.k. fiberkompositer. De lämpar sig kanske inte överallt, men i särskilt utsatta sektioner skulle detta kunna medföra betydligt mindre underhåll och längre livslängd. Trafikverket var tidigt ute och provade detta i några pilotförsök, men tillämpningarna i Sverige är få – dock betydligt fler i omvärlden där bl.a. Kanada har detta alternativ inskrivet i bronormen.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Att det finns möjligheter att bygga bärverk som kräver lägre grad av underhåll samtidigt som livslängden förväntas bli längre.

I övrigt gillar jag: Att umgås med familjen. Dessutom gillar jag läsning, träning och att vara på sjön.

Resultaten genomförs redan i full skala!

Det säger Claus Vestergaard Nielsen som är betongspecialist vid Teknologisk Institut i Danmark.

Jag skall tala om: Ett danskt FoU-projekt med titeln ”Grøn Beton II” som täcker utvecklingen av betong med reducerat koldioxidavtryck och baserat på nya bindemedelskompositioner.

Något extra intressant i detta är: Under projektets gång ökade klimatdiskussionerna kontinuerligt och resultaten genomförs redan i full skala.
Vad man kan ta med sig från presentationen: Kunskap om de utmaningar som är uppenbara inom cement- och betongindustrin just nu, med fokus på klimatåtgärder och hållbarhetskrav som implementeras i lagstiftningen.

I övrigt gillar jag: Musik.

Det är lätt att minska koldioxidutsläppen om man bara har planen redo.

Det säger Audun Blegen som är strategidirektörVeidekke Eiendom.

Jag ska prata om hur vi kommer att minska växthusgasavtrycket i det vi bygger mot år 2030 och 2050.

Något extra intressant med detta är hur lätt det är att minska koldioxidutsläppen om du bara har planen redo.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Viktiga strategiska steg vi måste vidta i dag för att nå våra mål.

I övrigt gillar jag: Familjen, den gård jag driver vid sidan av jobbet och Veidekke. Jag brinner också för detta med hållbarhet!

Miljöaspekten kommer att bli en konkurrensfaktor framöver.

Det säger Martin ErlandssonIVL Svenska Miljöinstitutet.

Jag ska tala om: Det senaste om digitala klimatdeklarationer baserade på livscykelanalys.

Något extra intressant i detta är: Trafikverket ställer redan krav på klimatdeklarationer i större projekt och nu kommer en ny lag i januari 2022 om en obligatorisk klimatdeklaration för alla nybyggnader. Klimatdeklarationerna görs med livscykelanalys och byggmaterialproducenterna förväntas ta fram miljövarudeklarationer för deras produkter. Miljöaspekten blir därmed en konkurrensfaktor att ta hänsyn till. Presentationen visar hur man idag kan göra en sådan beräkning digitalt med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Vilka krav kommer ställas på mig som materialproducent i framtiden när det gäller miljöprestanda för mina produkter? Hur används dessa miljöprestanda av byggsektorn?

I övrigt gillar jag: Snickra samt bygga på huset och sommarstugan.

CCS – realism eller utopi?

Den frågan ska Karin Comstedt Webb belysa. Karin är HållbarhetschefHeidelbergCement Northern Europe.

Något extra intressant i detta är: Färdvägen mot en helt central pusselbit för att göra svenskt samhällsbyggande klimatneutralt.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Det finns förutsättningar att klimatneutralt cement levereras innan 2030 – men det kräver gemensamt agerande i branschen och från politiken!

I övrigt gillar jag: Vatten – till havs och i poolen!

Jag hoppas kunna inspirera andra entreprenörer att våga göra gröna val, även om det innebär en risk.

Det säger Gustav Bergstedt som är distriktschefSkanska.

Jag skall tala om: Vår erfarenhet av att flytta fram gränserna för grönt byggande och vilka vägar vi ser att minska vårt klimatavtryck idag. Med utgångspunkt från två projektexempel hoppas jag inspirera andra entreprenörer att våga göra gröna val, även om det innebär en risk.

Något extra intressant i detta är: Att det finns en koppling mellan grönt byggande, säkra arbetsplatser och välmående.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Förhoppningsvis konkreta ”entreprenadargument” för grönt och klimatsmart byggande.

I övrigt gillar jag: Att själv hålla i hammaren på fritiden. Har även sedan en tid fallit för padelsporten, precis som 90% av alla medelålders män …

Vilken enorm drivkraft det finns inom branschen för att minska utsläppen!

Det säger Håkan Johansson som är Nationell samordnare för klimat och energifrågor, Trafikverket.

Jag ska tala om: Klimatreducerat byggande och samspelet mellan regelverk och kravspecifikationer.

Något intressant i detta är: Trafikverket ställer sedan 2016 krav på reduktion av klimatpåverkan i större infrastrukturprojekt. Det handlar om en reduktion för hela projektet jämfört med definierat utgångsläge med vår klimat­­kalkyl­­modell. Sedan 2018 ställs även krav i mindre projekt där klimat­­kalkyler inte görs. Där inriktas kraven istället på material och drivmedel. Det innebär t.ex. direkta krav på högsta klimatpåverkan från betong, cement och armeringsstål.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Utöver att regelverk kan behöva utvecklas för att tillåta betongkvaliteter som har låg klimatpåverkan behöver vi också bli bättre både från beställare och från utförare att våga använda det som regelverket tillåter.

I övrigt gillar jag: Den enorma drivkraft som finns inom branschen för att minska utsläppen. Tillsammans når vi klimatmålen.

Ja! Nu går vi hem och kavlar upp ärmarna!

Det säger Stefan Uppenberg som är senior hållbarhetskonsultWSP.

Jag ska tala om: Några exempel på vad man kan göra i praktiken för att minska växthusgasutsläppen från byggande av infrastruktur, och vad man bör tänka på för att få det att hända.

Något intressant i detta är: Det finns en massa möjligheter, men vi måste bli mycket bättre på att jobba mer integrerat i leverantörskedjan. Ett samarbete mellan beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer för att få möjligheterna på plats!

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Förhoppningsvis några goda exempel och en inspiration att ”Ja! Nu går vi hem och kavlar upp ärmarna!”

I övrigt gillar jag: Tanken på att vi kanske kan odla framtidens byggmaterial och konstruktionsdelar i havet!

Är en miljövänlig lösning alltid dyrare?

Den frågan ska Costin Pacoste, FoU-chefELU Konsult samt adjungerad professoravdelningen för brobyggnad KTH, försöka ge svar på.

Jag skall tala om: En byggkonsults arbete för ett hållbart byggande.

Något extra intressant i detta är försöket att svara på frågan: Är en miljövänlig lösning alltid dyrare?

Vad man kan ta med sig från presentationen: Vad en byggkonsult kan göra för att minska miljöpåverkan, utifrån dagens regler och bestämmelser.

I övrigt gillar jag tennis och skidåkning.

Det går att minska en betongbyggnads klimatpåverkan mycket redan nu

Det säger Kajsa Byfors, projektledareSvensk Betong.

Jag skall tala om: Möjligheter att minska betongens klimatpåverkan i en byggnad.

Något extra intressant i detta är: Ingen kan göra det själv – men med samarbete kan man göra mycket.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Att det går att minska en betongbyggnads klimatpåverkan mycket redan nu – bara man jobbar aktivt med frågan i hela byggprocessen.

Det finns stora möjligheter att minska betongens påverkan.

Det säger Pia Öhrling, VD och konsultPiacon AB.

Jag skall tala om: Hur miljöcertifieringssystemen påverkar betongbranschen och vad branschen kan göra för att minska påverkan.

Något intressant i detta är: Idag ställs ofta betong mot trä, men kunskapen om att det finns stora möjligheter att minska betongens påverkan verkar liten.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Hur man kan minska betongens koldioxidpåverkan i projekt.

I övrigt gillar jag: Umgås med familjen och arbeta praktiskt med målning och renovering.

En betongtillverkares syn på krav och verklighet

Det ämnet ska Anders Lindvall tala om, Anders är projektledare Thomas Concrete Group / C-lab.


Jag ska tala om: 
En betongtillverkares syn på krav och verklighet.

Något intressant i detta är: De projekt jag ska berätta om präglas av god samverkan. Materialleverantör, beställare och entreprenör har gemensamt kommit fram till bra och fungerande lösningar.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Samverkan är A och O för att uppnå ett bra slutresultat.

I övrigt gillar jag: God mat och dryck samt resor. Gärna till ett betongprojekt eller två.

Anders Lindvall, Projektledare på Thomas Concrete Group / C-lab