Föreläsar­presentationer

Betongdagen 2019 – Betongföreningens årliga branschdag

Föreläsarpresentationer

Här presenteras efterhand årets föreläsare.

Ja! Nu går vi hem och kavlar upp ärmarna!

Det säger Stefan Uppenberg som är senior hållbarhetskonsultWSP.

Jag ska tala om: Några exempel på vad man kan göra i praktiken för att minska växthusgasutsläppen från byggande av infrastruktur, och vad man bör tänka på för att få det att hända.

Något intressant i detta är: Det finns en massa möjligheter, men vi måste bli mycket bättre på att jobba mer integrerat i leverantörskedjan. Ett samarbete mellan beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer för att få möjligheterna på plats!

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Förhoppningsvis några goda exempel och en inspiration att ”Ja! Nu går vi hem och kavlar upp ärmarna!”

I övrigt gillar jag: Tanken på att vi kanske kan odla framtidens byggmaterial och konstruktionsdelar i havet!

Är en miljövänlig lösning alltid dyrare?

Den frågan ska Costin Pacoste, FoU-chef ELU Konsult samt adjungerad professor avdelningen för brobyggnad KTH, försöka ge svar på.

Jag skall tala om: En byggkonsults arbete för ett hållbart byggande.

Något extra intressant i detta är försöket att svara på frågan: Är en miljövänlig lösning alltid dyrare?

Vad man kan ta med sig från presentationen: Vad en byggkonsult kan göra för att minska miljöpåverkan, utifrån dagens regler och bestämmelser.

I övrigt gillar jag tennis och skidåkning.

Det går att minska en betongbyggnads klimatpåverkan mycket redan nu

Det säger Kajsa Byfors, projektledare Svensk Betong.

Jag skall tala om: Möjligheter att minska betongens klimatpåverkan i en byggnad.

Något extra intressant i detta är: Ingen kan göra det själv – men med samarbete kan man göra mycket.

Vad man kan ta med sig från presentationen: Att det går att minska en betongbyggnads klimatpåverkan mycket redan nu – bara man jobbar aktivt med frågan i hela byggprocessen.

Det finns stora möjligheter att minska betongens påverkan.

Det säger Pia Öhrling, VD och konsult Piacon AB.

Jag skall tala om: Hur miljöcertifieringssystemen påverkar betongbranschen och vad branschen kan göra för att minska påverkan.

Något intressant i detta är: Idag ställs ofta betong mot trä, men kunskapen om att det finns stora möjligheter att minska betongens påverkan verkar liten.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Hur man kan minska betongens koldioxidpåverkan i projekt.

I övrigt gillar jag: Umgås med familjen och arbeta praktiskt med målning och renovering.

En betongtillverkares syn på krav och verklighet

Det ämnet ska Anders Lindvall tala om, Anders är projektledare Thomas Concrete Group / C-lab.

Jag ska tala om: En betongtillverkares syn på krav och verklighet.

Något intressant i detta är: De projekt jag ska berätta om präglas av god samverkan. Materialleverantör, beställare och entreprenör har gemensamt kommit fram till bra och fungerande lösningar.

Vad kan man ta med sig efter presentationen: Samverkan är A och O för att uppnå ett bra slutresultat.

I övrigt gillar jag: God mat och dryck samt resor. Gärna till ett betongprojekt eller två.

Anders Lindvall, Projektledare på Thomas Concrete Group / C-lab