För medlemmar (enskilda och korporativa) 2.900 kr
För icke medlemmar 3.400 kr
Tillägg för middag 1.300 kr

Samtliga priser är exklusive moms.

 

Anmälan