Deltagaravgift

Betongdagen 3 november 2022
Kategori Deltagaravgift
För medlemmar i Betongföreningen (enskilda och korporativa) Uppgift kommer
Icke medlemmar – ev ansökan om medlemskap ska ske före anmälan Uppgift kommer